Tarcza antykryzysowa

Tarcza Finansowa PFR – przyjmowanie pełnomocnictw, oświadczeń, lub odpisów KRS i CEiDG


Szanowni Państwo – Beneficjenci Programu Tarcza Finansowa PFRZgodnie z Umową Subwencji i Regulaminem Programu PFR przypominamy o obowiązku przedstawienia przez Państwa w Banku dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do jego reprezentowania.
W zależności od sytuacji są to:

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego, lub
Wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, lub
Pełnomocnictwo i informacja odpowiadająca aktualnemu/pełnemu odpisowi z Krajowego Rejestru Sądowego lub
Pełnomocnictwo i wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
Oświadczenie Beneficjenta.

( Wzory pełnomocnictwa i oświadczenia stanowią załączniki nr 2 i 3 do Regulaminu Programu PFR (wzór pełnomocnictwa - str. 62, wzór oświadczenia – str. 64) ).

Dokumenty należy przedstawić w Banku osobiście lub przesłać do Banku pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r. 

W przypadku niedopełnienia w/w. obowiązku konsekwencją może być wypowiedzenie umowy przez Fundusz. 

W celu usprawnienia procesu weryfikacji zachęcamy do jak najwcześniejszego składania dokumentów.

×

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.