Zebranie przedstawicieli BS Pałuki w Żninie - 25 czerwca 2024 r

Zarząd Banku Spółdzielczego „Pałuki” w Żninie zawiadamia, że zgodnie z § 15 ust. 1, ust. 4 i ust. 6 Statutu Banku
w dniu 25 czerwca 2024 r. (wtorek) o godzinie 10.00 w lokalu Restauracji „Parkowa” w Żninie przy ul. Szkolnej 29 odbędzie się: 
ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego „Pałuki” w Żninie zawiera załącznik.

Podczas Zebrania Przedstawicieli  odbędą się wybory do Rady Nadzorczej Banku kadencji 2024-2028. 

Zgodnie z Regulaminem wyborów członków Rady Nadzorczej i ich odwoływania w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie - § 5 pkt 1. "Osoba kandydująca w wyborach do Rady Nadzorczej, obowiązana jest, pod rygorem niespełnienia wymogów wpisania na Listę kandydatów ubiegających się o wybór do Rady Nadzorczej, przedłożyć do Komisji Formularz oceny odpowiedniości indywidualnej kandydata na członka Rady Nadzorczej (zwany dalej „Formularzem oceny”) wraz ze wskazanymi w nim załącznikami i dokumentami wymienionymi w „Polityce oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie.” (zwanej dalej „Polityką). Formularz oceny stanowi załącznik do ww. Polityki." (Pełne treści w/w regulacji dostępne są w Centrali Banku).

Wzorce wymaganych dokumentów do pobrania poniżej.

 

Pliki do pobrania

×

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.